Atelier

Etsen  Grafiek

  Schilderijen

Skulpturen

Opdachten

 Email

 Contact+Route

 Home

index
Pagina 19
Pagina 110
Pagina 20
Pagina 104
Pagina 105
Pagina 106
Pagina 107
Pagina 108
Pagina 140

Opdrachten.

 

 

 

 

De foto`s zijn enkele voorbeelden van de opdrachten.

Klik op de foto voor groter beeld.

Pagina 128
Pagina 137

Regelmatig maakt Frans Peeters kunstwerken in opdracht.

Dit werkt als volgt:

 Bij huisbezoek of lokatiebezoek wordt de situatie in ogenschouw genomen

waar hetwerk gepland is.

 Er worden twee schetsen gemaakt waaruit U kiest.

  De schetskosten zijnde 15% van de aanneemsom betaalt U.

De opdracht wordt verstrekt om een van de schetsen uit te werken.

 De schetskosten ad 15% worden op de aanneemsom in mindering gebracht.