Atelier

Etsen  Grafiek

  Schilderijen

Skulpturen

Opdachten

 Email

 Contact+Route

 Home

index
Pagina 19
Pagina 110
Pagina 20
Pagina 104
Pagina 105
Pagina 106
Pagina 107
Pagina 111
Pagina 108
Pagina 117
Pagina 109
Pagina 118

Opdrachten.

 

Regelmatig maakt Frans Peeters kunstwerken in opdracht.

Dit werkt als volgt:

- Bij huisbezoek of lokatiebezoek wordt de situatie in ogenschouw genomen

waar hetwerk gepland is.

- Er worden twee schetsen gemaakt waaruit U kiest.

  De schetskosten zijnde 15% van de aanneemsom betaalt U.

- De opdracht wordt verstrekt om een van de schetsen uit te werken.

- De schetskosten ad 15% worden op de aanneemsom in mindering gebracht

 

 

 

 

De foto`s zijn enkele voorbeelden van de opdrachten.

Klik op de foto voor groter beeld.

Pagina 128
Pagina 137